Achtergrondartikel

Sportinnovatief ondernemen volgens Harry van Dorenmalen

27-07-2017

Innovatie kan niet zonder creativiteit, wetenschap en ondernemingszin. Wat zijn de kansen voor het bedrijfsleven als het gaat om sportinnovatie? In de rubriek 'Sportinnovatief ondernemen' geven ondernemers en andere betrokkenen uit het bedrijfsleven hun visie. In aflevering 1: Harry van Dorenmalen, voorzitter van het Topteam Sport en IBM Europe.

Medium 5978925a9c1adc00c10ea697 107e72db3cd50b5ae31c

"De vraag is natuurlijk: waarom willen bedrijven met sport gelieerd worden? Daar zijn drie redenen voor te bedenken. Om te beginnen logomanagement: mensen vinden het fijn om met sport en atleten geassocieerd te worden. Dat kun je weer op een website laten zien. Bedrijven zoeken ook naar gemeenschappelijke fieldlabs en ten slotte zijn bedrijven geïnteresseerd in commerciële mogelijkheden. Sportinnovatie biedt het bedrijfsleven dus volop kansen. 

Gemeenschappelijk onderzoek 

Bedrijven hebben tot nu toe vooral vanuit een marketingbudget in sport geïnvesteerd. De sponsoring liep gewoon en het logo was aanwezig, maar die investeringen worden nu minder. Bedrijven kijken nu meer naar mogelijkheden om gemeenschappelijk onderzoek te doen, bijvoorbeeld in de sportwereld. Dan kun je die investering rechtvaardigen, zeker als je daar ook business uit kunt halen.  

Groter denken

Het bedrijfsleven ziet de sportwereld terecht als een interessant gebied om producten in uit te testen. Het begint vaak met sensordetectie en is daarna ook breder toepasbaar. Dat moeten bedrijven nog zien. Denk aan een schaatspak dat je vol hangt met sensoren: daarmee kun je ook uitval onder militairen detecteren. Met andere woorden: je moet soms ook groter denken!  

Raakvlakken met sport 

Het gaat er nu om dat we in kaart brengen welke bedrijven al in sportinnovaties investeren. Als je dat in een landschapskaart weergeeft, dan zie je dat bedrijven lokaal veel geld in sport investeren. Vanuit Sportinnovator willen wij aantonen dat ze dat beter regionaal en in samenwerking met elkaar kunnen doen, zodat dat geld beter ingezet kan worden. We brengen dat ook in kaart omdat veel bedrijven al raakvlakken hebben met sport, maar dat weten ze nog onvoldoende. Dat willen we meer bij bedrijven binnen brengen.  

Focus 

Regio's spelen een belangrijke rol in het Nederlandse bedrijfsleven. In die regio's is de zwaartekracht: samen en breed. Het is iets Amerikaanser om ergens de beste in te willen zijn. Breed en met iedereen is misschien ook meer zoals onze Nederlandse cultuur zich kenmerkt. Wil je als sportland de toon blijven zetten, ook op het gebied van innovatie, dan moet je daar een focus in aanbrengen. Dat blijven we zeggen.  

Sport Data Valley 

Je kunt ook zeggen dat Nederland een grote regio is. Maar waarom functioneren regio's zo goed? Daar kennen ondernemers en de lokale overheid elkaar. Dat loopt makkelijker. Je krijgt daar sneller tempo in. Het nationale Sportinnovator programma is bedoeld om die regio's voor 90 % door te laten gaan in waar ze goed in zijn. De overige 10 % gaat om meer samen doen en daar een efficiency slag in maken, zoals ook met de Sport Data Valley. Dit online platform faciliteert partijen om elkaar nog  makkelijker te vinden en data met elkaar te delen. " 

In de volgende editie van Sportinnovatief ondernemen: Geert Ruijgrok directeur van Topsport Limburg. 

Gerelateerde Artikelen

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten