Event

AISS Symposium 2017: Sport & de Wijk

Date 04 okt

Time 13:45 - 20:00 Place Auditorium Hogeschool van Amsterdam (dr. Meurerlaan 8)

Wat is de kracht van sport in de wijk? Biedt sport kwetsbare jongeren structuur in hun dagelijkse leven? Voelt een vluchteling zich eerder welkom door sportdeelname? Leert sport mensen met psychiatrische problemen beter om te gaan met tegenslag? Zijn er manieren waarop welzijnswerkers, zorgverleners en professionals sport gezamenlijk kunnen inzetten als middel om de leefkwaliteit van wijkbewoners te verhogen? Tijdens het symposium komen deze vragen aan bod.

Voor meer informatie: AISS Symposium 2017

  Share
Medium 59afc450965ee700c02646f1 bdbce3b01150edf25175