Event

Dag van het Sportonderzoek

Date 08 nov

Time 09:00 - 17:00 Place Den Haag

De Dag van het Sportonderzoek (DSO) is een landelijk congres voor en door sportonderzoekers. De DSO richt zich op onderzoekers die op wat voor manier dan ook te maken hebben met sportonderzoek. Met name het werk aan elkaar presenteren en daarover met elkaar in debat gaan is wat centraal staat op deze dag.

 

Diverse thema’s die spelen binnen de sportpraktijk komen aan bod, zoals gezondheid, maatschappij, aangepast sporten, topsport en evenementen. De DSO wordt elk jaar georganiseerd door een andere sportacademie (HBO) en is een initiatief van het Mulier Instituut in samenwerking met Kenniscentrum Sport. De Dag van het Sportonderzoek 2018 wordt georganiseerd door De Haagse Hogeschool in samenwerking met het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. Het thema tijdens de Dag van het Sportonderzoek 2018 is ‘In for Motion’.

Voorafgaand aan de Dag zal de Nacht georganiseerd worden. De Nacht van het Sportonderzoek is een netwerkevent, waarbij in een gezellige en ontspannen setting, voorzien van goed eten en drinken, informele netwerking en discussie tussen onderzoekers, beleidsmaker, werkveld en bedrijfsleven gestimuleerd worden. Op woensdag 7 november 2018 wordt de Nacht van het Sportonderzoek georganiseerd in het Lighthouse Café van de Haagse Hogeschool. 

Meer info: Dagvanhetsportonderzoek.nl

  Share
Medium 5abbb1c93bfa5d00c17550f2 7e4bbed685a89c14b0d3