Nieuws Detail

Deadline Eurostars call: 2 maart

Auteur: Redactie

23-02-2017

Werk je als sportinnovatief bedrijf samen met partners in andere landen? Dan kun je gebruikmaken van Eurostars. Met deze subsidie-regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie het onderzoekuitvoerende mkb om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven. De deadline voor de call is 2 maart.

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Minstens twee landen

Deze regeling is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb. Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens twee Eurostarslanden.

Meer info

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen is op 2 maart 2017.

Meer informatie over Eurostars bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

 

 

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten