Nieuws Detail

Europese Commissie stimuleert innovatief ondernemerschap

Auteur: Redactie

30-11-2016

De Europese commissie wil innovatieve ideeëen en ondernemerschap binnen Europa meer promoten. Het Start-up and Scale-up inintiative dat de Europese Commissie onlangs presenteerde moet daar aan bijdragen. De belangrijkste punten uit dit inititief: betere toegang tot financiering, een vereenvoudiging van het belastingsysteem en tweede kansen voor failliete ondernemers moeten bijdragen aan innovatief ondernemerschap in Europa.

Medium 583ed53a78bf70009bbdf1f0 ad3b0fc807fa3ee8c098

Het Start-up en Scale-up initiatief

Veel nieuwe bedrijven in Europa stranden in de eerste cruciale fase. Dit soort jonge bedrijven zijn essentieel voor het creëren van nieuwe banen.  Het Start-up and Scale-up Initiative van de Europese Commissie speelt daar op in. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat jonge innovatieve bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen dan nu het geval is. Om ondernemers te helpen hierin verandering te brengen, biedt het nieuwe initiatief verschillende acties binnen een samenhangend kader, wat start-ups de gelegenheid geeft om te groeien en risico’s te nemen. De drie meest relevante acties zijn:

  • De lancering van een pan-Europees fonds voor risicokapitaal ter aanvulling op de al bestaande Europese fondsen. Dit fonds zou moeten leiden tot een verbeterde toegang tot financiering voor start-ups. 
  • Een hervorming van de insolventiewetgeving, waardoor het makkelijker wordt voor bedrijven, die in zwaar weer zitten, om hervormingen door te voeren en zo een faillissement te voorkomen. De nieuwe regelgeving moet het ook makkelijker maken voor ondernemers die failliet zijn gegaan om een tweede kans te krijgen zonder gestraft te worden.
  • Een vereenvoudiging van het belastingstelsel om kleine en innovatieve ondernemingen die over de grens willen uitbreiden te ondersteunen.

­1.6 Miljard voor EIC

Voor de pilot van de European Innovation Council (EIC) zal 1.6 miljard euro uit het werkprogramma 2018-2020 van Horizon 2020 gereserveerd worden. In de mededeling van de Europese Commissie wordt aangegeven dat voor de ondersteuning van innovatie hervormingen binnen het lopende onderzoeksprogramma Horizon 2020 van groot belang zijn. De introductie van een European Innovation Council (EIC) wordt een belangrijke stap genoemd. Innovatie zou verder ondersteund kunnen worden door aangepaste wettelijke voorschriften. Ook zou een ecosysteem moeten worden bevorderd, waarin ondernemers makkelijker in contact kunnen komen met potentiële partners. Ten slotte is het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden cruciaal en stelt de Commissie maatregelen voor om het gebruik van intellectuele eigendomsrechten door het mkb te ondersteunen.

Lees meer bij Neth-er.eu

 

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten