Nieuws Detail

Groen licht voor vijf innovatieve sport- en beweegprojecten

18-09-2017

Vijf projecten, gericht op het aan het sporten en bewegen krijgen van kwetsbare groepen, mogen de komende zes maanden aan de slag om hun innovatie verder te ontwikkelen. Ze ontvangen hiervoor steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Medium 59bf9fe2fcf8c600b6d69cbf 49d7de17fc936878cc5d

Kwetsbare doelgroepen ervaren nog steeds veel drempels bij het gaan sporten en bewegen. Eind vorig jaar startte minister Edith Schippers (Sport) een SBIR-competitie (‘Small Business Innovation Research’), waarmee zij ondernemers uitdaagde hun innovatieve oplossingen hiervoor te presenteren.

Vijf projecten geselecteerd

Acht ondernemers mochten door naar de tweede fase, waarin zij onderzoek deden naar de haalbaarheid van hun ideeën. Op basis van dit onderzoek zijn nu vijf projecten geselecteerd.

De indieners van de ideeën zijn:

  • 2M Engineering    
  • Nijha B.V
  • Fittebedrijven.nl
  • Stichting Gelderse Sport Federatie DG
  • Natuurvoormensen omgevingspsychologisch onderzoek 

Verschillende doelgroepen

De vijf ideeën zijn uiteenlopend, van een virtueel bewegingsprogramma tot het begeleiden van wandelgroepen in de natuur door huisartsen en fysiotherapeuten. Ze zijn gericht op verschillende doelgroepen, zoals dementerende ouderen, mensen met klachten uit bewegingsarmoede en rolstoelgebruikers.

De winnende ondernemers ontvingen afgelopen vrijdag een certificaat van het Ministerie van VWS voor het ontwikkelen van hun innovatie. Dit gebeurde tijdens de KLM Open, waar alle ondernemers die aan de SBIR competitie hebben deelgenomen, waren uitgenodigd.

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten