Nieuws Detail

#040Beweegt gelanceerd tijdens Eindhoven SportAwards

Auteur: Redactie

16-01-2018

Tijdens de Eindhoven SportAwards op maandag 15 januari hebben InnoSportLab Sport & Beweeg, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Sporthogeschool en de gemeente Eindhoven het samenwerkingsinitiatief #040Beweegt gelanceerd. Zij tekenden allen een intentieverklaring, waarin zij aangaven samen te gaan werken voor een actieve stad met gezonde Eindhovenaren. Dit door een leven lang sport en bewegen te stimuleren aan de hand van een grote, real-life onderzoeksomgeving.

Medium 5a5dc687784f5300bfe5c88f 0631dccea70a9c11828d

Harmen Bijsterbosch, Manager InnoSportLab Sport & Beweeg legt  uit: “Het is de bedoeling dat elke Eindhovenaar, jong en oud, de kans krijgt om in zijn of haar stad naar eigen wens en voorkeur te sporten.”

Platform

#040Beweegt gaat de inwoners van Eindhoven op een toegankelijke manier betrekken bij allerlei experimenten en onderzoeksprojecten. Het gaat om experimenten met een technologische en innovatieve insteek in de openbare ruimte. Hiervoor zetten de initiatiefnemers een ‘platform’ op met een infrastructuur die gezamenlijke organisatie, databeheer, gebruikersonderzoek, hardware, etc. mogelijk maakt. Uiteindelijk kunnen projecten zo efficiënter worden uitgevoerd, wordt bij nieuwe projecten meer geleerd van resultaten van voorgaande projecten, en wordt het duurzaam gebruik van gerealiseerde sport en beweeg voorzieningen beter geborgd.

Sportinnovator-centrum

#040Beweegt is een belangrijk element van het Sportinnovatorcentrum Sport & Vitaliteit. Dat centrum is een samenwerkingsinitiatief van dezelfde vier partners binnen #040Beweegt, plus de stichting Sports & Technology. Met Sports & Technology wordt het centrum verbonden met het gelijknamige cluster dat in Zuid-Nederland op het gebied van sportinnovatie al jaren actief is.

Projecten

Voorbeelden van projecten die door #040Beweegt worden ondersteund zijn:

  • Inspirun Eckart: een interactieve looproute in de wijk Eckart die mensen uitnodigt te bewegen.
  • Smart Cycling Futures onderzoekt hoe slimme fietsinnovaties zoals apps, infrastructuur en sociale innovatie, bijdragen aan een veerkrachtige en leefbare regio.
  • Marathon Eindhoven: voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijd worden diverse experimenten uitgevoerd om recreatief hardloopgedrag te analyseren en te ondersteunen.

Meer informatie:

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten