Nieuws Detail

Showcase: Een Noordelijke samenwerking

Auteur: Pieter van der Meer

10-01-2018

In oktober vorig jaar tekenden Innovatielab Thialf en het Sport Science Institute Groningen (SSIG) een overeenkomst om de komende vier jaar intensief te gaan samenwerken op het gebied van sportinnovatie. Het SSIG is al een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, UMC Groningen, de Hanze Hogeschool en de gemeente Groningen.

Medium 5a55ed6e784f5300bfe5c885 2cdc5d32586be0171194

Zo ontstaat een brede Noordelijke samenwerking. Koen Lemmink, bestuursvoorzitter van het SSIG, vindt het een logische stap. “Als je het hebt over Noord-Nederland dan heb je in Groningen de wetenschappelijk kennis en in Thialf Heerenveen veel expertise op het gebied van schaatsen. ”

Ad-hocsamenwerking

Thialf en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werkten al langer samen, maar dan meer ad hoc op projectbasis. “Ad-hocsamenwerking levert minder op; vaak is dat een project waar een student een aantal maanden aan werkt. Als hij of zij stopt liggen er meestal weer nieuwe vragen; als er dan geen volgende student of groep is die deze vragen oppakt, blijven ze een tijd liggen.”

Terwijl innovatie en kennisontwikkeling toch vooral gebaat is bij continuïteit, zegt Lemmink. “Je hebt een structuur nodig. Die bewaken wij vanuit het SSIG, zodat er continu studenten zijn die begeleid worden door docenten en onderzoekers.” Strakkere afspraken en een meer gestructureerde samenwerking moeten vervolgens het innovatieproces gericht versnellen. “We hebben nu een aantal thema’s vastgesteld in een kennis- en innovatie-agenda voor met name het schaatsen en het in-line skaten.”

Expertise op meerdere domeinen

Een goed voorbeeld hoe dat in de praktijk werkt is zichtbaar in het promotieonderzoek van Inge Stoter. Zij staat als manager van het Innovatielab Thialf met twee benen in de Noordelijke samenwerking. Thialf gebruikt zij als fieldlab voor haar onderzoek naar talentherkenning, een belangrijk thema bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen van de RUG. Bij het project zijn ook bedrijfseconomen van de RUG betrokken, om modellen te maken om talent te voorspellen. "Dat is de kracht van het SSIG: onze expertise ligt op meerdere domeinen.”

Zo ontstaat een sterk kennis- en innovatieblok in de Noordelijke regio, zegt Lemmink. “Natuurlijk moeten we die samenwerking ook gaan bewijzen, want wat alleen op papier staat, daar heb je niet zoveel aan.” Vanuit Groningen moet het vooral nieuwe kennis en innovaties gaan opleveren. Naast domeinspecifieke kennis wordt ook datascience steeds relevanter, waar zowel de sport als het bedrijfsleven veel uit kunnen halen.

"Natuurlijk moeten we die samenwerking ook gaan bewijzen, want wat alleen op papier staat, daar heb je niet zoveel aan." - Koen Lemmink (SSIG).

Structurele data-verzameling

In Thialf is de infrastructuur nu zo ingericht dat daar structureel data kunnen worden verzameld van schaatsers. “Uit die grote databestanden kun je op termijn ook nieuwe kennis ontwikkelen over optimale training. Dat kunnen we dan weer terugkoppelen aan de top- en breedtesport. Of die informatie vervolgens met telefoonapps, schermen of meetsystemen bij de eindgebruiker komt, dat gaan we uitvinden. Zeker is in ieder geval dat de koppeling van sportkennis en -data in het schaatsen een onderwerp is waarin we vernieuwend willen zijn.”

Lemmink ziet daar ook een rol voor het bedrijfsleven. “Het ontwikkelen van feedbacksystemen en meetsystemen om eenvoudig data te verzamelen is niet specifiek iets wat bij een universiteit moet liggen. Zo creëren we ook weer kansen voor de bedrijven die al bij de Sportinnovator-centra in Groningen en Thialf zijn betrokken.”

'Healthy ageing'

Behalve schaatsen en andere cyclische sporten wil het nieuwe Noordelijke pact ook meer kennis ontwikkelen over de rol van sport en bewegen voor een gezonde leefstijl (healthy ageing). “Het idee is om van Noord-Nederland een 'man made blue-zone' maken: een gebied waar mensen relatief lang leven en veel gezonde jaren hebben." Omdat gebieden in Noord-Nederland momenteel worden gekenmerkt door een relatief ongezonde leefstijl, hebben overheden grote interesse mee te werken aan die blue-zone. “De overheid heeft ook de taak om mensen uit hun stoel te krijgen. Wij gaan daar met onze kennis over sport en bewegen aan bijdragen.”

Meer informatie in de Sport Data Valley:

 

Dit artikel verscheen als onderdeel van een groter artikel over samenwerkende partners ook in het Sportinnovator XL-magazine

 

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten