Nieuws Detail

Sportinnovatief ondernemen volgens Seth van der Wielen

Auteur: Pieter van der Meer

07-03-2018

Innovatie kan niet zonder creativiteit, wetenschap en ondernemingszin. Wat zijn de kansen voor het bedrijfsleven als het gaat om sportinnovatie? In de rubriek 'Sportinnovatief ondernemen' geven ondernemers en andere betrokkenen uit het bedrijfsleven hun visie. In aflevering 6: Seth van der Wielen, directeur van KYBYS, innovatiepartner van Sportinnovator-centrum KNVB-campus. "De oplossing op lange termijn bij alle innovaties die wij doorvoeren is dat we concurrentie krijgen."

"KYBYS is als ingenieurs- en adviesbureau werkzaam in de openbare ruimte. Wij combineren ingenieurswerk met het geven van strategisch en beleidsmatig advies. Sport is daarbij een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Wij richten ons vooral op buitensportaccommodaties in sporten als atletiek, hockey, korfbal, voetbal en tennis. We doen kleine projecten rond bijvoorbeeld waterhuishouding van een voetbalveld tot aan grootschalige projecten als de bouw van het nieuwe trainingscomplex van Feyenoord bij Hillesluis en het WK Hockey in 2014 in Den Haag."

"Als het beter kan dan voel je al snel de drang om te innoveren." - Seth van der Wielen (KYBYS)

Drie A's

"Wij kijken constant naar de vraag: hoe lopen bepaalde zaken en wat moet er worden aangepast? Als het beter kan dan voel je al snel de drang om te innoveren. Het kan ook dat je proeft dat in de markt een andere behoefte ontstaat. Daar anticiperen wij op, zodat de klant beter geholpen is en daar is de sport dan ook bij gebaat. Dat principe vatten wij samen onder de drie A's: analyseren, accepteren en anticiperen. Je moet goed analyseren wat er gebeurt en wat er beter kan, vervolgens moet je de nieuwe werkelijkheid accepteren en daar ga je op anticiperen."

Open vraagstelling

Op deze manier hebben wij een grote verandering ingevoerd bij het bouwen van complexe projecten met sportaccommodaties. Daarbij zoekt de opdrachtgever voor een sportaccommodatie, vaak een gemeente, niet meer elk technisch detail uit voor de contracten bij een aanbesteding. Dus niet meer: in een bestek omschrijven wat voor type en hoeveel schroefjes een hekwerk moet hebben, maar een functionele omschrijving van doelen en wensen. Dat wordt in een open vraagstelling in de markt gezet om aannemers uit te dagen mee te denken en te komen met hun beste, soms uiterst innovatieve, oplossing."

Rentmeesterschap op sportaccommodaties

Als je echt wil innoveren dan moet je samenwerken. Je kunt nooit alle benodigde expertise in huis hebben. Je hebt altijd onderdelen waar andere bedrijven goed in zijn. De echte uitdaging bij innovatie waar wij nu vaak tegenaan lopen is het inkoopbeleid van gemeentes. Dat merken we bijvoorbeeld bij ons product 'rentmeesterschap op sportaccommodaties', waarbij de gemeente het beheer, onderhoud en communicatie met verenigingen aan een marktpartij overlaat. Een gemeente heeft met heel veel partijen een contract op een sportaccommodatie. Bij rentmeesterschap is er één grote contractpartner die alles overneemt. Door onaangekondigde audits van ons met een toetsing op bijvoorbeeld het vooraf overeengekomen kwaliteitsniveau van de velden of de reactiesnelheid en omgang met klachten, weet de gemeente zich verzekerd van doorlopende kwaliteit. Op afstand maar met regie, anders dan bij privatiseringen."

Concurrentie

Wij bieden daarmee iets unieks aan, maar een gemeente wil daar vaak niet aan omdat ze het moeten aanbesteden. En er zijn geen andere aanbieders. De oplossing op korte termijn is overtuigen, dan zie je soms mogelijkheden. Het vraagt dan wel om een ambtenaar met visie en lef. De oplossing op lange termijn bij veel van de innovaties die wij doorvoeren in het sportlandschap is dat we concurrentie krijgen. Dat klinkt vreemd, maar zo werkt dat in onze sector wel. Je bedenkt iets nieuws en dan is het spannend want je bent de eerste en enige. Maar op het moment dat het navolging krijgt en meerdere partijen dit doen dan is het voor gemeentes gemakkelijker om het uit te vragen. Dan wordt het businessmodel voor ons pas interessant. Wij moeten het dan hebben van onze voorsprong in ervaring en denkwerk."

"Wij willen graag een steentje bijdragen aan betere sportaccommodaties in Nederland. Dat vraagt out-of-the-box denken." - Seth van der Wielen (KYBYS). 

Dromen en ambities

"Als adviseurs zijn we dagelijks bezig met het systeem van normen waar een sportaccommodatie aan moet voldoen. In de loop van de tijd is dat systeem zo ver doorgeslagen dat het innovatie in de weg staat. De sportbonden met de KNVB voorop willen dat veranderen en vinden dat bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. De KNVB wil daarom naar een nieuw systeem voor de aanleg van kunstgrasvelden. Als innovatiepartner van KNVB Campus denkt KYBYS dan bijvoorbeeld mee over wat voor nieuwe garantievoorwaarden daarbij horen."

Open systeem

"KNVB Campus en de doelstellingen van de innovatiepartners, daar liggen op dit moment onze ambities. Wij willen graag een steentje bijdragen aan betere sportaccommodaties in Nederland. Dat vraagt out-of-the-box denken. Met name traditioneel ingestelde denkers zien daarin vooral gevaren. Het is aan de vernieuwers om te bewijzen dat het anders kan. Bijvoorbeeld door een meer open systeem waarbij er minder normen gelden. Daarmee komt de weg meer open te liggen voor innovaties zoals infill-loze kunstgrasvelden."

Meer info: 

Lees ook eerdere afleveringen in de rubriek Sportinnovatief ondernemen:

 

 

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten