Nieuws Detail

Vacature: Senior programma-secretaris sportonderzoek bij ZonMw

09-02-2017

ZonMw zoekt voor het cluster sport en bewegen in het team preventie een Senior programma-secretaris sportonderzoek M/V. Het gaat om een tijdelijke functie voor maximaal 0,5 fte.

Medium 589c34d1f17bf700ce2d08ad f49744d9bbce00a16d45

Vind je het een uitdaging inhoud, resultaten en acties te verbinden en het beste uit onze programma’s ‘in de etalage’ te zetten? Dé kans voor een senior professional om substantieel bij te dragen aan een nieuw onderzoeksprogramma!

De functie

Het team Preventie voert de ZonMw-programma’s uit op het gebied van sport en bewegen, preventie, en gezondheidsbescherming. Het doel van de activiteiten is het behouden en bevorderen van de (volks)gezondheid door het stimuleren van kennisontwikkeling, innovatie en implementatie. Het team preventie bestaat uit ongeveer 50 mensen die werkzaam zijn op onderzoeks- en uitvoeringsprogramma’s op het gebied van preventie. Een programmatische aanpak is kenmerkend voor ZonMw preventie, waarbij we naar zoveel mogelijk samenhang, en naar bevordering van implementatie zoeken.

In het cluster sport en bewegen werken 15 collega’s. De sportprogramma’s van ZonMw bedienen de hele innovatieketen, en het programma sportonderzoek bedient daarin vooral het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Het doel van het sportonderzoeksprogramma is om het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en zodoende kwalitatief hoogwaardige en duurzame kennis op te bouwen en te implementeren. Belangrijk speerpunt binnen het programma is het inzetten van de ontwikkelde kennis voor beleid en praktijk. In het programma werk je samen met andere NWO domeinen en financiers van onderzoek naar de sport in Nederland.

In 2017 krijgt een nieuw onderzoeksprogramma sport en bewegen vorm, en we ontwikkelen in samenwerking met andere financiers een instrumentarium om de sport in de komende jaren van nieuwe kennis te blijven voorzien. Samenwerking met andere financiers, het veld van sport en bewegen en de andere sport en bewegen programma’s is belangrijk voor het invullen van deze functie.

Deze vacature is open gesteld om een senior professional de kans te bieden dit nieuwe programma vorm te geven en een stevige basis te geven.

Informatie

Meer informatie over deze vacature is in te winnen bij Mark Raijmakers, programmacoördinator preventie/sport en bewegen (070 349 5328) en www.zonmw.nl

 

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten