Organisatie Detail

Innovatiecentrum Sport & Vitaliteit

Beheerder

Harmen Bijsterbosch

Website

www.innosportlabsportenbeweeg.nl

Contact

0402025697

harmen@innosportlabsportenbeweeg.nl

Het bevorderen van een gezonde, actieve levensstijl is een van de belangrijkste uitdagingen voor onze maatschappij. Plezier in sport is een intrinsieke motivator, en daarmee de meest effectieve manier om mensen duurzaam actief te krijgen. Innovatiecentrum Sport & Vitaliteit ontwikkelt daarom innovaties waarmee meer mensen met plezier gaan bewegen.

Voldoende sport en beweging zorgt voor vitale burgers. Vitale burgers hebben een hogere kwaliteit van leven, zorgen voor vitalere bedrijven, en leiden tot minder zorgkosten. Deze voordelen vormen zowel het maatschappelijk belang waarop overheden hun beleid ontwikkelen, als de marktkansen waarop ondernemers inspringen.

 

Onze belangrijkste klanten zijn daarom overheden en bedrijven, die we met onderzoek helpen bij het ontwikkelen en in gebruik nemen van (technologische) innovaties die sport en bewegen stimuleren. We focussen daarbij op de ongeorganiseerde sporter/beweger in de (semi-)openbare omgeving. Met welke vernieuwende producten en diensten zijn deze burgers/consumenten duurzaam in beweging te krijgen en houden? En hoe implementeer je deze innovaties effectief?

 

Kennisinstellingen zijn belangrijke partners voor Innovatiecentrum Sport & Vitaliteit. Wij maken in onze projecten volop gebruik van hun kennis, onder andere via de inzet van hun onderzoekers en studenten. Anderzijds dragen wij met onze activiteiten bij aan hun onderzoekagenda voor een leven lang bewegen, één van de drie hoofdthema’s binnen de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen (KANS, 2016), en tevens onderdeel van de route Sport en Bewegen binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA, 2016).

 

In de afgelopen tien jaar is in de Brainport regio Eindhoven een sterk samenwerkend open innovatie cluster gebouwd rondom sport en technologie. Innovatiecentrum Sport & Vitaliteit maakt deel uit van dit Sports & Technology cluster en kan daardoor snel en effectief gebruik maken van de kracht van het cluster en de partners daarbinnen. Een belangrijke kracht van het cluster, zeker voor ons, is het living lab Eindhoven: de stad als grootschalige proeftuin voor sport en beweeg innovaties. 

  Share

Gerelateerd Nieuws

Projecten van deze organisatie

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten