Organisatie Detail

Mulier Instituut

Beheerder

Mulier Instituut

Website

www.mulierinstituut.nl

Contact

030-7210220

p.hover@mulierinstituut.nl

Betrouwbare kennis voor de sport: wetenschappelijk verantwoord en beleidsmatig relevant

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, die werkt zonder winstoogmerk. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Dit doel wordt nagestreefd door:

  • het uitvoeren van fundamenteel en praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek;
  • het monitoren van ontwikkelingen in de sport, onder andere door het opbouwen en ontsluiten van databases en trendreeksen;
  • het bijeenbrengen, ontsluiten, verspreiden en in debat brengen van de uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek;
  • het ondersteunen van hoger onderwijsinstellingen bij de opleiding van onderzoekers;
  • het bevorderen van aanstellingen van (bijzonder) hoogleraren en lectoren.

Het Mulier Instituut is opgericht om de versnippering in het (universitaire) sportonderzoek tegen te gaan. Door bundeling en afstemming van onderzoeksactiviteiten werd het mogelijk continuïteit te bieden aan sportonderzoekers en tijdreeksen te ontwikkelen om ontwikkelingen in de sport te monitoren.

Het Mulier Instituut streeft naar betrouwbare en bruikbare kennis voor en over sport. Het volgt de ontwikkelingen in de sport op de voet, is kritisch op de feiten, duidt die ontwikkelingen en zoekt naar verklaringen. Deze hoogwaardige kennis van sport wordt bij het Mulier Instituut gecombineerd met klantgerichtheid en oog voor de praktische of beleidsrelevantie van het onderzoek.

Het Mulier Instituut verricht zelf onderzoek, ondersteunt onderzoekers, verstrekt adviezen, en zet zich in om onderzoeksuitkomsten te vertalen en te verspreiden. Voor zijn dataverzamelings- en monitoractiviteiten ontvangt het Mulier Instituut subsidie van het ministerie van VWS. In aanvulling daarop werft het Mulier Instituut middelen voor zijn wetenschappelijk onderzoek bij organisaties als NWO, ZonMw en de EU. Daarnaast voert het Mulier Instituut van oudsher opdrachtonderzoek uit voor derden (overheden, sportorganisaties, bedrijven) en entameert het projecten voor eigen rekening.

Kijk voor meer informatie op www.mulierinstituut.nl

  Share

Gerelateerd Nieuws

Projecten van deze organisatie

Data sets van deze organisatie

Services van deze organisatie

Gerelateerde Organisaties

Gerelateerde Projecten