Project Detail

BalanSAR

Beheerder

Sanne de Vries

Website

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/gezonde-leefstijl-in-een-stimulerende-omgeving

Contact

070-4457417

s.i.devries@hhs.nl

Start Datum

2016-11-14

Eind datum

2017-06-21

Het gros van de kinderen beweegt tegenwoordig onvoldoende. Kinderen zijn ook beduidend minder fit, motorisch minder vaardig en zwaarder dan zo’n 30 jaar geleden. Dit is een groot maatschappelijk probleem. Docenten Lichamelijke Opvoeding (LO) maken zich sterk deze trends om te buigen. Dit doen zij onder andere door zich te richten op de motorische ontwikkeling van kinderen. Motorisch vaardige kinderen hebben vaker een actieve leefstijl, presteren cognitief beter en hebben minder kans op overgewicht en valongevallen dan minder vaardige kinderen, zowel op korte als lange termijn. Balanceren is een van de essentiële motorische vaardigheden voor een gezonde motorische ontwikkeling van kinderen. Op dit moment leren kinderen veelal op traditionele manieren balanceren in de gymles. Bijvoorbeeld door over een lijn, bank of balk te lopen. Hierbij wordt nauwelijks rekening gehouden met de rol van visuele waarneming op het motorisch leerproces, de verschillende fases in het leerproces en de beleving van kinderen. Hier is vanuit de LO praktijk wel vraag naar. In dit project ontwerpt De Haagse Hogeschool (HHS) dan ook samen met Stichting De Haagse Scholen een nieuw balanceertoestel (bank) met interactieve videoprojectie. Deze technologie biedt de uitgelezen kans om de visuele waarneming van kinderen tijdens het balanceren te beïnvloeden en zo het motorisch leerproces te bevorderen, bijv. door visjes te projecteren die met het kind ‘meezwemmen’ tijdens het balanceren. Met BalanSAR wordt tevens een aantrekkelijke en uitdagende , impliciete, leeromgeving voor de huidige generatie kinderen gecreëerd. Kinderen, docenten LO en experts op het gebied van motorisch leren, (sensor)technologie en gymtoestellen worden actief betrokken in het iteratieve ontwerpproces.

Value Proposition

In dit project wordt bestaande kennis over motorisch leren, interactieve videoprojectie, sensortechnologie en gymtoestellen gekoppeld aan de wensen, behoeften en belevingswereld van de huidige generatie kinderen. Door het prototype uit te testen bij de doelgroep krijgen we inzicht in het effect van interactieve videoprojectie op het motorisch leerproces. Met deze resultaten kan BalanSAR worden verfijnd en kunnen tevens ideeën worden opgedaan voor andere toepassingen van interactieve, mobiele, videoprojectie en sensortechnologie in de gymzaal.

Revenue Model

Aangezien de bank deel uitmaakt van de standaard inventaris van zaalinrichtingen is er een grote afzetmarkt. Er zijn in totaal circa 1800gymzalen met per gymzaal ongeveer 6 banken in Nederland. Door de grote afzetmarkt (> 10.000 stuks in Nederland) is het prototype in potentie economisch rendabel. Op basis van de kennis die in dit project wordt opgedaan kunnen tevens nieuwe productideeën ontstaan of kunnen bestaande producten worden uitgebreid of verbeterd door er sensortechnologie aan toe te voegen, wat op termijn ook weer economisch kan renderen.

Tooling, Methods, Data

benodigde hardware: een beamer, een laptop, een turnbank, een mobiele stellage, sensorische meetappratuur benodigde software: Syphon, Madmapper methodieken: wizard of oz software prototypes, interviews, observaties, focusgroepgesprekken, bewegingsanalyse

Expertise Knowledge

Kennis van: software m.b.t. videoprojectie/mapping ontwikkeling van interactieve animatie registratie en verwerking van beweging motorische vaardigheden aanleren en beoordelen cocreatietechnieken, observatietechnieken enz. gedragsveranderingstechnieken integrale productontwikkeling

Confidentiality

Het project is niet vertrouwelijk.

Big Data Factor

hogere belevingswaardering van de gymoefening door de kinderen betere balansvaardigheden na gebruik van BalanSAR

Organizations and People Involved

Kinderen en docenten l.o. uit het primair onderwijs. De interactie met hen tijdens het ontwerpproces en de daarbij behorende testfasen is essentieel. Stichting de Haagse Scholen is hierbij de intermediar en daardoor een belangrijke partij. Sika, producent van ISpace, is belangrijk als inhoudelijke sparring partner. Bosan, producent van sporttoestellen, is belangrijk als inhoudelijke sparring partner, als producent van prototypes en als partner commercialisering.

Key Success Factors

-als kinderen ook op de lange termijn gemotiveerder zijn om balansoefeningen te doen, -als hun motorische vaardigheden beduidend verbeteren t.o.v. oefening zonder BalanSAR -als docenten l.o. gemotiveerd zijn BalanSAR in hun gymles op te nemen

Target Customer Audience

Kinderen en docenten l.o. zullen profiteren van een op-het-individu-toegespitste balansoefening. Hoofddoel is verbeterde motorische vaardigheden, maar gebruiksgemak voor de docent en optimale beleving voor het kind zijn belangrijke speerpunten.

Solution Summary

BalanSAR is een interactief balanceertoestel dat zorgt voor een betere ervaring en beleving van de gymles. Door BalanSAR verbeteren kinderen in een rijke context op een impliciete, uitdagende manier hun balanceervaardigheden.

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Projecten

Gerelateerde Organisaties