Project Detail

Bewegen voor je Brein

Beheerder

Han Baeten

Website

www.bewegenvoorjebrein.nl

Contact

06-1282189:

Er is inmiddels heel veel nationale en internationale content beschikbaar variërend van ‘infotainement’ tot hooggekwalificeerde wetenschappelijke content over de effecten van bewegen / sporten op cognitieve vermogens, psychische gezondheid, sociaal functioneren en lichamelijke gezondheid. Dit platform heeft onder andere als doel deze kennis te ontsluiten voor een groter publiek. De op de website genoemde onderzoeken gaan daarbij voorzien worden van een kwalificatie / niveau-aanduiding. Alle content op deze site heeft ook tot doel de professional handvatten te geven om zijn methodieken te kunnen ontwikkelen, te verantwoorden en/of te verbeteren. Daarnaast willen we dat het ook voor de consument herleidbaar is waarom en hoe bewegen als interventie ingezet kan worden voor een goede gezondheid. Door de brede inzet van de diverse partners aan het platform ‘Bewegen voor je brein’ ontstaat er een vorm van kennis delen die uniek genoemd mag worden in Nederland. Kenmerkend aan de deelnemende partners is dat zij allen hun kennisdeel inbrengen zonder direct financieel belang. Kernbegrip in alle acties is dat bewegen het middel is tot verandering en deze informatie voor iedereen beschikbaar moet zijn.

  Share

Members

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Projecten

Gerelateerde Organisaties