Project Detail

Big Data: kansen en beperkingen voor sportonderzoek

Hoewel big data van waarde kunnen zijn bij de verdere ontwikkeling van het (breedte-)sportonderzoek, kennen deze data tegelijk ook problemen met representativiteit en verkrijgbaarheid en vergt het dikwijls complexe data-analyse om vragen beantwoord te krijgen. De kracht van big data is vooral duidelijk als dergelijke gegevens worden ingezet in combinatie met andere, meer traditionele methoden van dataverzameling. Dit concludeert het Mulier Instituut in de rapportage ‘Big data en (breedte-)sport’ waarin het MI heeft gepoogd om meer duidelijkheid te scheppen over de kansen van big data voor het sportonderzoek. Het Mulier Instituut heeft dat gedaan vanuit de constatering dat klassieke dataverzamelingsmethoden hun beperkingen kennen en dat big data vaak in het nieuws zijn, zonder dat altijd helder is hoe deze nieuwe wijze van data verzamelen zich verhoudt tot meer traditionele wijzen van dataverzameling. Voor het project is beschikbare literatuur geraadpleegd, zijn interviews gehouden met een beperkt aantal experts en is een casestudie uitgevoerd rond ongewenst gedrag in het (Engelse) voetbal. De focus in het project lag op het onderzoek in de breedtesport.

  Share

Organisaties

Mulier Instituut

Medium 5829af57510e5d009bb469d9 70649fd17ccad8136525

Gerelateerd Nieuws

Data sets van gelinkte organisaties

Gerelateerde Projecten

Gerelateerde Organisaties