Project Detail

Digital Sports

Beheerder

Daniel Spanjaard

Website

www.digitalsports.nl

Contact

0612630569

Start Datum

2018-09-01

Eind datum

2019-07-25

Digital Sports wordt een online leerplatform waar leerlingen zich buiten de les voorbereiden op de lessen Lichamelijke Opvoeding. Dit middels het Flipped Learning principe, waarbij middels interactieve filmpjes en VR sport en spel situaties een unieke beleving ontstaat om leerlingen meer te leren en te inspireren.

Value Proposition

Het doel van Digital Sports is het stimuleren van leerlingen en hen binden aan de wereld van sport en bewegen. Dit door kennis en inzicht van de doelgroep met betrekking tot sport en gezondheid drastisch toe te laten nemen binnen de gymlessen, waarbij er tevens meer ruimte vrijkomt om te bewegen en verdiepend op lesstof in te gaan. Het leerrendement stijgt en de lesstof wordt aangepast op de leefwereld van de leerlingen. Dit naar aanleiding van de sterke behoefte en tendens om de kennisinhoud en werkwijze van de lessen LO te moderniseren vanuit KVLO.

Revenue Model

Subsidie Licenties op website - maandelijks abonnement, jaarlijks abonnement. Freemium - extra functies zoals het inzien van resultaten van leerlingen, in hoeverre zij de stof bekeken en beantwoord hebben. Sponsoring / advertenties - van sportclubs, waarbij leerlingen in aanraking kunnen komen met sporten die hun interesse hebben gewekt. Sportevenementen kunnen mogelijk vermeld worden. Koppelverkoop - VR brillen

Tooling, Methods, Data

Flipped Learning en VR hard- en software, website, applicatie. Er is al een kleinschalig onderzoek gedaan bij leerlingen van 12-13 jaar waarbij kennis en motivatie om te leren gemeten werden, met positief resultaat.

Expertise Knowledge

Docenten Lichamelijke Opvoeding, doelgroep benaderen, pilots draaien, 360 graden video, Flipped Learning, online leerplatform,

Confidentiality

Nee

Big Data Factor

Kennis van lesstof en motivatie (motiverende leeromgeving) Sportparticipatie en/of algemene kennis van gezondheid en bewegen.

Organizations and People Involved

Leraren Lichamelijke Opvoeding - uitvoeren, pilot draaien, feedback, aanpassingen doorvoeren, ontwikkelen. KVLO - netwerk, mogelijk projectvorming Hogescholen en vakbonden - Kennis, methodiek, brainstorming en vormgeving. Gemeenten en sportclubs - subsidieverstrekking, sportpas mogelijkheden voor 12-17 jaar verkennen die verstrekt worden vanuit de app. Innovatieve bedrijven / startups die een bijdrage willen leveren aan Flipped Learning en Virtual Reality. App - website ontwikkelaars - voor een functionele leeromgeving.

Key Success Factors

Onderzoek laat zien dat kennis en motivatie bij leerlingen toenemen. Aansluiting op belevingswereld van leerlingen en digitalisering. Gemakkelijk toepasbaar voor docenten - globale uitleg/instructie wordt vervangen en er komt plaats om meer in contact te treden met leerlingen en verdiepend op de lesstof in te gaan.

Target Customer Audience

Docenten Lichamelijke Opvoeding op o.a. VO (mogelijk PO), MBO, HBO. Leerlingen op o.a. VO (mogelijk PO), MBO en HBO. Gemeenten, sportverenigingen, overheid, zorginstellingen en scholen zullen profiteren van de mogelijkheden van deze innovatie. Meer kennis en motivatie om te sporten, hogere sportparticipatie, meer verbinding met en inleving in de wereld van sport, mogelijkheden tot sportpas functionaliteiten.

Solution Summary

Leerlingen leren meer en bewegen meer. De sportparticipatie en -beleving stijgt. Hoger leerrendement Betere differentiatie en passend leren Meer contacttijd met leerlingen Sneller toepassen vaardigheden Geen gemiste lessen Meer betrokkenheid door betere visualisatie Docenten zijn minder tijd kwijt aan instructie en kunnen lessen effectiever en met meer diepgang aanbieden.

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Projecten

Gerelateerde Organisaties