Project Detail

Heatlaps: visualizing vitality in urban space

Beheerder

Steven Vos

Contact

s.vos@tue.nl

Start Datum

2017-08-01

Eind datum

2017-12-31

Steeds meer mensen maken gebruik van de openbare ruimte om ongebonden te sporten en bewegen. In lijn met de evolutie naar meer ongeorganiseerd hardlopen is er een exponentiële toename in de beschikbaarheid en het gebruik van wearable devices zoals activity trackers en smartphone applicaties (Janssen et al., 2017). Een van de voordelen van deze low cost technologie is hun vermogen om het gedrag van mensen in de dagelijkse stedelijke omgeving te volgen (Vos et al., 2016).

Value Proposition

Via data-analyse en datavisualisatie kunnen interessante patronen worden ontdekt en voorspellingen worden gedaan. Bovendien ontstaat fundamenteel begrip over gedragspatronen en de invloed van individuele, sociale en omgevingsfactoren (zie Van Renswouw et al., 2016). Met behulp van GPS trail data willen we inzicht creëren in bovenstaande patronen en factoren.

Revenue Model

Dit betreft een onderzoeksproject.

Tooling, Methods, Data

Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van GPS trail data, administratieve gegevens met algemene gezondheid- en sportgerelateerde indicatoren, weergegevens en socio-economische gegevens op wijkniveau.

Confidentiality

Gebruikersdata in de dataset zijn vertrouwelijk.

Big Data Factor

Het omzetten van ruwe data in herkenbare patronen. Veel data is al voorhanden, maar daar wordt weinig mee gedaan. De ruwe data wordt niet omgezet in herkenbare patronen. En juist daarmee wordt het makkelijker gerichte interventies te doen, om drempels voor bewegen en sportbeoefening weg te nemen. De demonstrator kan bekeken worden via https://vimeo.com/246768737 Paswoord: Heatlaps_demonstrator

  Share

Members

Gerelateerd Nieuws

Data sets van gelinkte organisaties

Gerelateerde Projecten

Gerelateerde Organisaties